Grasrotandelen

Jo flere vi klarer å verve til å gi Norsk Tippings grasrotandel til NMS dess mer penger renner det inn på oss. Ta en ververunde blant vennene deres.