Styret

Styret i Norsk Modellseilforening består av:

NMSLogo.jpg

Leder:                Jørn Hoelsæther

Sekretær :         Knut Glende

Styremedlem:  Torvald Klem

Styremedlem:  Ole Peder Bjørsom

Kontakt: info@modellseiling.no