NM

NM avholdes hvert år og om det blir flere deltagere enn 20 blir det uttdelt ofisielle NM medaljer.