Årsmøte 2014

NMSLogo.jpgNORSK MODELLSEILFORENING
INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Norsk Modellseilforening innkaller med dette sine medlemmer til årsmøte for 2014.
Møtet finner sted i klubbhuset på Malmøya:
Tirsdag 8. april kl. 18.00
DAGSORDEN

 1. Ã…pning, godkjennelse av innkalling
 2. Valg av ordstyrer, referent
 3. Årsmelding (legges frem på årsmøtet)
 4. Regnskap. (legges frem på årsmøte)Revisors beretning legges frem på årsmøtet
 5. Budsjett
 6.  Valg:
  Forslag fra valgkomite:
  Vi viderefører Morten Tønnesen som leder; Torvald Klem, styremedlem; Arnulf L´Orsa og FinnBjørneng som revisorer.
  Valgkomite:
  Vi viderefører Johnny Karlsen, Arne Kvernheim. Varamedlem: Sverre Dahl.
 7. Fastsettelse av kontingent for 2014.
  Styret foreslår 650, dvs uendret.
 8. Innkomne forslag

Etter årsmøtet holdes vanlig medlemsmøte.

Saksliste:
Gjennomgang av terminliste
Generel orientering og opptart på planlegging av Nordisk i august,
Forslag fra salen,
Seiling

Vel møtt.
Jørn Hoelsæther
Nestleder/Sekretær,

Møteinkalling som pdf HER

Forslag til nye saker på årsmøte kan legges inn i kommentarfeltet.