Bane

Banen som seiles er ca 100 m lang og er en kryss lens bane med start midten.