2014

 

Det deles ut poeng etter høypoengsystem der det gies poeng avhengig av antall deltagere, NM er verd 1,5 og kan heller ikke strykes. Dersom det er flere enn 3 seilaser til sammen kan den dårligste strykes, dog ikke NM.

5 seilaser er seilt i 2014 inkludert NM, det betyr at 4 seilaser er tellende.

Ranking 2014_5_seilaser