Ranking

Ranking listen er basis for uttak til internasjonale seilaser der det er begrensninger på antall deltagere. For tiden er dette:

VM  2stk.
EM 3 stk ( EM 2018 ) (redigert 20. okt. 2017)
NoM 8 stk  ( mulighetene for flere er stor )

I tillegg så viser den hvem som er best over tid i Norge.

Vanligvis  arrangeres det fra 3 til 5 seilaser som inngår i rankingserien. NM er alltid en av disse.

Det deles ut poeng etter høypoengsystem der det gies poeng avhengig av antall deltagere, NM er verd 1,5 og kan heller ikke strykes. Dersom det er flere enn 3 seilaser til sammen kan den dårligste strykes, dog ikke NM.

Tilføyd 01.11.2016:
Dersom seilere må hjelpe til for å få gjennomørt en av rankingseilasene vil de bli kompensert tilsvarende plassering som gjennomsnittet av deltatte seilaser ved sesongens slutt. Man regner ut gjennomsnittlig prosentvise ( i forhold til antall deltagere ) plassering. Det gies da poeng basert på dette i aktuelle seilas .
Eks: om gjennomsnittlig plassering i prosent av deltagere er 0,57 og det er 15 deltagere i seilasen som skal kompenseres så blir plasseringen 15*0,57=8,55, dvs. plass nr. 9.

 

23. oktober 2018
Endelig Rankingliste  2018:
NM er over og det ble gjennomført 4 rankingseilaser i år.
Det betyr at en seilas strykes, ikke NM, slik at det er 3 tellende seilaser.
(NB! i listen er poeng for NM ført opp uten 1,5, de er tatt med når det regnes ut)