Årsmøte 2015

NORSK MODELLSEILFORENING
INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Norsk Modellseilforening innkaller med dette sine medlemmer til årsmøte for 2015.
Møtet finner sted i klubbhuset på Malmøya:
Tirsdag 14. april kl. 18.00
DAGSORDEN

 1. Ã…pning, godkjennelse av innkalling
 2. Valg av ordstyrer, referent
 3. Årsmelding (legges frem på årsmøtet)
 4. Regnskap. (legges frem på årsmøte)
  Revisors beretning legges frem på årsmøtet
 5. Budsjett
 6.  Valg:
  Forslag fra valgkomite:
  Vi viderefører Jørn Hoelsæther som nestleder og sekretær og Ole Peder Bjørsom som styremedlem.
  Varamedlem Sverre Dahl
  Knut Sveen og Crhristian von Trepka foreslåes som revisorer
  VAlgkomite: Johnny Karlsen og Arne Kvernheim videreføres.
  Valgkomite:
  Vi viderefører Johnny Karlsen, Arne Kvernheim. Varamedlem: Sverre Dahl.
 7. Fastsettelse av kontingent for 2015.
  Styret foreslår 650, dvs uendret.
 8. Innkomne forslag

Etter årsmøtet holdes vanlig medlemsmøte.

Saksliste:
Gjennomgang av terminliste
Generel orientering fra Styret
Forslag fra salen, seiling

Vel møtt.
Jørn Hoelsæther
Nestleder/Sekretær,