Årsmøte 2023

NORSK MODELLSEILFORENING
ÅRSMØTE 2023

Norsk Modellseilforening innkaller med dette sine medlemmer til årsmøte for 2023.
Møtet avholdes på Malmøya:
Tirsdag 28. mars kl. 18:05
DAGSORDEN

 1. Åpning, godkjennelse av innkalling
 2. Valg av ordstyrer, referent og kontrasignering
 3. Årsmelding
 4. Regnskap og Revisors beretning legges frem på årsmøtet
 5. Budsjett
 6. Valg:
  Forslag fra valgkomite:
  ● Jørn Hoelsæther, leder 2 år; Ole Peder Bjørsom 2 år, styremedlem
  ● Valgkomite: Christian Goulignac; Arne Kvernheim. Varamedlem: Sverre Dahl.
  ● Revisorer: Arild Pedersen; Sjur Nielsen
 7. Kontingent, diverse:
  ● Fastsettelse av kontingent for 2024 (forslag: 800,-)
  ● Årsmøte bør vurdere en “treningsavgift” for de som seiler mer en 2 ganger i
  vinterhalvåret (november-februar) for å dekke kostnader med oppvarming av huset
 8. Innkomne forslag.
  Vel møtt.
  Jørn Hoelsæther
  leder,
  Etter årsmøtet vil det bli litt løst snakk om aktivitet osv…
  … plus kringle:-)