IOM ICA

IOM Internationa Class Association

IOM ICA er den internasjonale klasseklubben og Norsk IOM Klubb er en del av dette. IOM ICA er organisert under IRSA International Radio Sail Association som igjen er organisert under ISAF.

Det er IRSA som godkjenner klassereglene som igjen til slutt godkjennes av ISAF.

Norsk IOM Klubb er en klasseklubb på lik linje med alle andre klasseklubber i systemet til ISAF.