Klassemesterskap IOM 2019

KUNNGJØRING

Larvik Seilforening inviterer til Klassemesterskap i IOM
2 – 13. oktober 2019

1.   REGLER

 • Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene og som endret ved RRS Appendiks E.
 • NSFs regler for arrangement av Norgesmesterskap vil gjelde.
 • NSF og NIF generelle bestemmelser for barneidrett, reklame, doping og rett til å delta gjelder for stevnet. Deltakerne gjøres oppmerksom på at de er bundet av norsk lov som forbyr enhver form for markedsføring av tobakks- og alkoholprodukter.
 • NSFs lisensregler gjelder for norske deltakere.
 • RRS 31 endres som følger:
  Det er tillatt å berøre merker med følgende unntak:
  • Startmerkene ved start
  • Målmerkene ved målgang
 • HMS ( Heat Management System ) siste versjon vil gjelde dersom det blir flere enn 22 deltagere.
 • Båten som seiles skal kontrolleres av samme skipper gjennom hele serien.
 • Ved språkkonflikt skal den engelske teksten gjelde.

2.   REKLAME

Båter kan bli pålagt å vise reklame valgt og levert av den organiserende myndighet.

3.   RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING

 • Regattaen er åpen for norske og utenlandske deltakere i klassen IOM som er medlem av seilforening tilsluttet sitt lands nasjonale seilforbund.
  • Båter som har rett til å delta skal påmeldes på mesterskapets hjemmeside innen 27. september kl 24:00

4.   GEBYR

Startgebyr NOK 500,- Betales ved påmelding.

5.   TIDSPROGRAM

Lørdag 12. oktober          

09:00 – 10:30  Registrering
09:00 – 10:30  Teknisk kontroll og inspeksjon
10:45                 Åpning og rormannsmøte
11:00                 Første start
12:30                Lunch ca. 40 min. Vil bli annonsert. ( 12:30 er ca. tid)
16:00                 Ingen heat starter etter dette.
17:00                 Sosialt, reker i klubbhuset.

Søndag 13. oktober
10:30                Rormannsmøte
10:45                Første start
12:30                Lunch ca. 40 min. Vil bli annonsert. ( 12:30 er ca. tid)
15:00                Ingen seilas etter dette, seilas i gang avbrytes.

6.   TEKNISK KONTROLL

Regattakomiteen kan foreta teknisk kontroll av alle båtene eller ved stikkprøver før, under og etter regattaen.

7.   SEILINGSBESTEMMELSER

Seilingsbestemmelsene vil bli delt ut ved registrering.

8.   STEVNETS BELIGGENHET

Seilasene vil foregå på Larviks Seilforenings regattaområde som vist i Appendix A..

9.   LØPENE

Det benyttes pølsebane med offsetmerke ved toppmerket og gate ved bunnmerket.
Se appendix B.

10.       STRAFFESYSTEM

 • Det kan bli dømming på vannet.
 • Regattakomiteen kan oppnevne observatører blant deltakerne.
 • Se for øvrig SI som blir utdelt ved registrering.

11.       POENGBEREGNING

 • 4 seilaser må være fullført for at det skal være gyldig NM.
 • Når færre enn 4 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens totale poengsum.
 • Når fra 4 til 7 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens totale poengsum minus dens dårligste poeng.
 • Når 8 til 15 seilaser er gjennomfør vil en båts poeng for serien være dens totale poengsum minus dens to dårligste poeng.
 • For hver 8 seilas utover 16 vil det strykes 1 seilas

12.       PREMIER

Det vil være 1/3 premiering.

13.       ANSVARSFRASKRIVELSE

Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 4, Avgjørelse om å kappseile. Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen.

14.       YTTERLIGERE INFORMASJON

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Organisasjonssjef: Arvid Kaupang 907 35 350

15.       SOSIALT

Etter seilasene på Lørdag, ca. kl, 17:00 inviterer LS til  rekelag.
Her serveres reker m/tilbehør samt noe godt i glassene.

Appendix A

Appendix B